Норматвна база и документи

Нормативна база

Закон за частните съдебни изпълнители

Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, Калкулатор

Устав на Камарата на частните съдебни изпълнители

Етичен кодекс на частните съдебни изпълнители

Наредбa № 4 от 6 февруари 2006 година за служебния архив на частните съдебни изпълнители

Документи

При образуване на изпълнително дело при ЧСИ Людмил Станев

Молба за образувавне на изпълнително дело

Молба за образувне на обезпечително производство

Молба за присъединяване

Молба за продължаване на изпълнително дело

За изпълнителни действия

Молба – изпълнителни действия

Молба за издаване на удостоверение

Молба за разсрочване

Отговор на запор

Наддавателно предложение

Молба за връщане на задатък

 

Декларации

Декларация произход средства

Деклараци от собственик на капитала-711648